Cyber Studios Banner

Onze Diensten

Partnerships voor een betere toekomst

Visie & Missie

Cyberstudios NV streeft ernaar een voortrekkersrol te spelen in de wereld van cybersecurity door een ecosysteem van innovatie en expertise te creëren. We zien een toekomst waarin bedrijven, academici, en IT-professionals samenwerken om baanbrekende oplossingen te ontwikkelen en de uitdagingen van digitale beveiliging aan te gaan. Onze visie is het inrichten van een gemeenschap waar kennisdeling, innovatie en technologische vooruitgang centraal staan, en waar we actief bijdragen aan een veiligere digitale wereld.

De missie van Cyberstudios NV is om de kloof tussen theoretische kennis en praktische toepassing in de cybersecuritysector te overbruggen. Dit realiseren we door:

 • Het oprichten en ondersteunen van IT-startups met een focus op cybersecurity, waarbij we gebruikmaken van de expertise ontwikkeld uit onderzoek, werkveldprojecten en bachelorproeven.
 • Het creëren van een staffing platform dat IT-professionals de kans biedt om zich verder te ontwikkelen, waardevolle werkervaring op te doen en in contact te komen met potentiële werkgevers.
 • Het opzetten van partnerships met bedrijven door hen waardevolle diensten en toegang tot innovatieve oplossingen en getalenteerde professionals te bieden.
 • Het bevorderen van een levendige community rond cybersecurity, waarbij we continue leren, innoveren en samenwerken als kernwaarden hanteren.

Deze visie en missie benadrukken de ambitie van Cyberstudios NV om een centrale speler te zijn in de cybersecuritysector, waarbij zowel de ontwikkeling van nieuwe technologieën als de opleiding en plaatsing van talent prioriteit hebben. Wil je ook meebouwen aan deze missie, laat ons dan een verkennend gesprek inplannen.

wings
Banner

1. Partnership met Cyberstudios nv

 • Exclusieve Toegang tot Talent en Staffing:

  We bieden bedrijven eerste keus in het rekruteren van top-talent uit uw pool van IT-professionals en afgestudeerden. We faciliteren permanente of tijdelijke inzet van experts voor specifieke cybersecurity of IT projecten.

 • Paneldiscussies, workshops en netwerkmogelijkheden:

  We organiseren exclusieve paneldiscussies en workshops met experten uit de cybersecurity-industrie waar we met onze partnerbedrijven specifieke cybersecurity-uitdagingen voorleggen en bespreken. Daarnaast bouwen we samen aan een Cybersecurity Community die de laatste technologische trends en innovaties in kaart brengt. Een partnerplatform waar kennis en expertise gedeeld wordt en waar de IT afdelingen van onze partners optimaal kunnen van genieten.

 • Innovatie en Onderzoekspartnerschappen:

  We bieden bedrijven de mogelijkheid om samen te werken met onze Cyber-startups en onze onderzoeksteams aan innovatieve cybersecurity projecten. Wij geloven dat co-creatie en gezamenlijk onderzoek kan leiden tot nieuwe oplossingen en successen.

 • Toegang tot Startup Ecosysteem:

  We geven onze partnerbedrijven de kans om vroegtijdig toegang te krijgen tot innovatieve producten en diensten ontwikkeld door onze startup community. We organiserenr exclusieve demo-dagen waar onze startups hun nieuwste technologieën presenteren.

 • Branding en Marketing Voordelen:

  Onze partnerbedrijven genieten van extra zichtbaarheid op onze platformen, evenementen, workshops en studentenwerking. We laten graag onze partners hun merk verbinden aan cutting-edge cybersecurity innovatie en onderzoek, een win-win voor alle partijen.

 • Op Maat Gemaakte Opleidingsprogramma's:

  We ontwikkelen samen aangepaste opleidings- en ontwikkelingsprogramma's voor de werknemers van partnerbedrijven in cybersecurity. We bieden certificeringsmogelijkheden aan die waarde toevoegen aan hun professionele ontwikkeling.

Het moet niet gezegd zijn dat Cyberstudios nv zich sterk focust op de creatie van aanzienlijke waarde voor haar partnerbedrijven, niet alleen in termen van directe voordelen zoals toegang tot talent en tot innovatie, maar ook in het verbeteren van hun eigen cybersecurity capaciteiten en netwerken.

Het succes van de werking van Cyberstudios nv kan enkel bij de uitbouw van een sterk en innovatief netwerk van Cybersecurity specialisten gecombineerd met relevante partnerships uit het werkveld.

2. Startup In Residence

Startup in Residence (SiR) is een innovatieprogramma waarin bedrijven of overheden samenwerken met Cyberstudios bij de co-creatie van innovatieve startups. Dit programma gaat uit van een co-creatie om innovatieve en disruptieve ideeën en noden om te zetten in een technologie die een mogelijks marktpotentieel heeft.

Er zijn verschillende manieren van co-creatie mogelijk, afhankelijk van de noden van het partnerbedrijf. Samen bekijken we in de ideation fase waar de opportuniteiten liggen en analyseren we of onze expertisecentra een relevante meerwaarde kunnen creëren en opdat er voldoende kennis is binnen onze startup teams om samen een technologische oplossing te zoeken, te ontwikkelen en te bouwen.

cyberstudios image

Begeleidingstraject

Geselecteerde startups krijgen een begeleidingstraject voor het uitwerken van hun oplossing. Ieder begeleidingstraject wordt individueel benaderd in overleg met het partnerbedrijf. Idealiter verloopt een startup-traject als volgt:

Ideation en MVP (twee tot zes maand)

 • Probleemvalidatie, deep-dive en road map ontwikkeling
 • Testen en uitwerken van oplossing, al dan niet in de bedrijfsomgeving van de partner
 • Gezamenlijke coaching en wekelijkse voortgang sessies
 • Ondersteuning en workshops voor het startup team
 • Aflevering MVP

Financiering

Startups kunnen maximaal 25.000 euro krijgen om hun MVP klaar te stomen. Deze kosten worden gedragen door het partnerbedrijf, deze worden vooraf in kaart gebracht en worden uitgebreid verantwoord. Na afloop van het programma kunnen geïnteresseerde partijen, het partnerbedrijf, Cyberstudios of een andere partij; ervoor kiezen om het product verder te ontwikkelen of te kopen.

Vervolgtraject

Na het afsluiten van de startup fase kan er gekozen worden voor een vervolgtraject waar het MVP effectief aan het grotere publiek wordt voorgesteld en waar de gemaakte oplossing wordt uitgelicht om te kunnen vermarkten. Er volgt een fase van commercialisatie en verdere doorontwikkeling.

Dit traject kan volledig gebeuren bij het partnerbedrijf, al dan niet met het startup team of in een overeengekomen samenwerking binnen Cyberstudios.

Aanmeldings- en selectieprocedure

Wil je meer weten over het Startup-in-Residence partnership? Neem dan contact op met ons selectieteam voor een eerste kennismaking.